Nederlands
Zoeken...
Nederlands

Inschrijven Crazy Color Run

Crazy Color Runs

Uit praktische redenen kun je je ONLINE NIET inschrijven voor de Crazy Color Run. Vanaf 7 dagen vóór de Color Run kunt je je aanmelden voor de Color Run! Dit kan wel bij het animatieteam op de inschrijfmomenten/ info-uurtjes op maandag en donderdag om 11:00 bij het Beringerbos (binnenspeeltuin) of iedere dag na afloop van de Mini-Disco. De kosten bedragen €2,00 per kind.

De Color Run bestaat uit een ronde met vijf stations, waarlangs de kinderen lopen / rennen. De kinderen worden met kleurpoeder bekogeld en onder gegooid. Ieder kind krijgt een zakje kleurpoeder.