Nederlands
Zoeken...
Nederlands

Basisregels

Recreatiepark Beringerzand is een kindvriendelijke camping waarbij het voor gezinnen met kinderen van 0 - 14jaar heerlijk vertoeven is. Ook opa's en oma's zijn van harte welkom. Naast de faciliteiten zijn er uitgebreide animatie activiteiten voor jong en oud.

Gasten dienen zich zodanig te gedragen, dat zij niemand overlast bezorgen. Beringerzand streeft er naar om alle gasten van hun verblijf te laten genieten en vraagt derhalve van haar gasten om ook anderen de gelegenheid te geven om van hun vakantierust te genieten en om elkaars mening en overtuiging te respecteren.

Omdat wij een kindvriendelijke familiecamping zijn hebben we een aantal basisregels die voor al onze gasten gelden:

  • Stapvoets rijden
  • Slagboom-uit tussen 22.00uur-8.00uur alleen in geval van nood
  • Bezoekers dienen zich altijd te melden bij de receptie. Het doorgeven of verspreiden van entreekaarten is verboden en kan tot weigering van toegang leiden. Zonder geldige entreekaart is een verblijf (kort of lang) niet toegestaan. De campinggast is ten alle tijden verantwoordelijk voor haar bezoek
  • Aanwijzingen van personeel Beringerzand dienen te allen tijde te worden opgevolgd
  • Jeugdigen jonger dan 18jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouders of wettelijke verzorgers op Beringerzand verblijven
  • Geen enkele vorm van geluid mag overlast bezorgen aan andere campinggasten. Dit houdt in dat alle soorten geluid in principe niet over de perceelgrens van de accommodatie en of kampeerplaats heen te horen mag zijn. Hieronder vallen o.a. doch niet uitsluitend muziek, feestjes, schreeuwende kinderen, samenscholing en werkzaamheden.
  • Vanaf 22.00 dient het rustig te zijn en vanaf 23.00 tot 08.00 uur geldt een nachtrustperiode, waarin zo veel mogelijk stilte wordt nagestreefd. Gebruik van geluidsapperatuur is vanaf 22.00 in zijn geheel niet toegestaan. Op de kampeerplaats dient een eventueel samenzijn op fluisterstilte te geschieden
  • In de zwembaden is geen toezicht aanwezig en er mag niet gedoken worden. Zonder begeleiding is een zwemdiploma verplicht
  • Vandalisme, diefstal en of vernieling aan eigendommen van mede gasten en of Beringerzand wordt niet getolereerd en zal resulteren in directe verwijdering van Beringerzand zonder restitutie van geld

Naast de basisregels hanteren wij de Recron-voorwaarden en interne ABC-regelement. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. In onvoorziene gevallen beslist de directie.

Wij danken je, ook namens alle medegasten, bij voorbaat voor het in acht nemen van de geldende regels en voorwaarden, en wensen je een aangenaam verblijf op Beringerzand.

TEAM Beringerzand